UWAGA !!!

Treść (tytułem) przelewu (przekazu) należy rozpocząć od wskazania sygnatury akt lub nazwy wydziału (w przypadku braku sygnatury) do którego kierowana jest opłata.
Umożliwi to terminowe zaksięgowanie wpłaty i przekazanie do wydziału, w którym znajduje się, bądź do którego ma trafić wniosek.

 

Konto dochodów budżetowych:

(wpisy sądowe,grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
NBP Oddział Okręgowy w Kielcach

  • 35 1010 1238 0804 8022 3100 0000

 

Konto sum na zlecenia:
(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
Bank Gospodarstwa Krajowego
40 1130 1192 0027 6158 4320 0002

 

Konto sum depozytowych:

(poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)

Konto sum depozytowych prowadzone jest dla Sądu Rejonowego w Kielcach w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach z następującymi numerami rachunków bankowych:

 

1.    Konto prowadzone w złotych (PLN):

11 1130 1017 0021 1002 5590 0004

2.    Konta walutowe:

-    USD 81 1130 1017 0021 1002 5590 0005

-    EUR 65 1130 1017 0021 1002 5590 0002

-    CHF 92 1130 1017 0021 1002 5590 0001

-    GBP 38 1130 1017 0021 1002 5590 0003

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego
67 1130 1192 0027 6158 4320 0001