Na podstawie art. 6 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 18n października 2006 r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) wezwać osoby uprawnione do odbioru kwoty 10.000 zł wpłacone przez Teresę Gad tytułem poręczenia majątkowego w sprawie II K 467/05 złożonego do depozytu sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie II K 194/09….