W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 504/17 z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Jadwidze Daleszak, z domu Czarnecka, urodzonej w dniu 22 maja 1949 roku w Chmielniku, córce Władysława i Marii zmarłej w dniu 5 grudnia 2012 roku w Kowali. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do spadku po zmarłej Elżbiecie Jadwidze Daleszak. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie spadku przez znanych spadkobierców Łukasza Daleszaka i Annę Kicińską.