Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działający przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej organizuje od dnia 20 lutego do dnia 25 lutego 2017 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W ramach akcji planuje się udzielanie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Kieleckiej  przy ulicy Urzędniczej 7B w Kielcach.

Dyżury będą miały miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 i w miarę możliwości w sobotę do godz. 13.00. 

W obchody Tygodnia włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

 W związku z powyższym do pełnienia dyżurów delegowani zostali kuratorzy Sądu Rejonowego w Kielcach, którzy będą pełnić dyżury w siedzibie Sądu przy ul. Malików 146 A w godzinach 8.30 – 15.00, a w razie konieczności w siedzibie CARITAS według następującego harmonogramu.

- 20.02.2017r. - kurator specjalista Małgorzata Kopeć,

21.02.2017r. - kurator specjalista Krzysztof Pająk,

22.02.2017r. - kurator specjalista Wojciech Jarząbek,

23.02.2017r. - starszy kurator zawodowy Sylwia Derela,

24.02.2017r. - starszy kurator zawodowy Małgorzata Sydor - Sędek.