Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 19 lutego - 25 lutego.

W ramach powyższej akcji planuje się udzielanie bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44.

W związku z powyższym do pełnienia dyżurów delegowani zostali asystenci sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, którzy będą pełnić dyżury w siedzibie Sądu przy ul. Warszawskiej 44,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9..00 – 15.00 oraz w sobotę od godz.10.00 do godz. 13.00, zgodnie
z poniższym harmonogramem:

 

- 19.02.2018r. – Poniedziałek  (sala konferencyjna pokój 519, V piętro)

Małgorzata Gorzkowska

Ewelina Najberg       

- 20.02.2018r. – Wtorek           ( sala konferencyjna pokój 519, V piętro)

Piotr Kowalski

Łukasz Jaros

- 21.02.2018r. – Środa             ( sala konferencyjna pokój 519, V piętro)

Justyna Kobierska

Małgorzata Gorzkowska

- 22.02.2018r. – Czwartek          ( sala konferencyjna pokój 519, V piętro)

Wojciech Błach

Agnieszka Kowalska

- 23.02.2018r. – Piątek                     ( sala konferencyjna pokój 519, V piętro)

Agnieszka Kowalska

Justyna Kobierska

-24.02.2018r.-Sobota

Łukasz Jaros

godz.10.00-13.00 (Biuro Obsługi Interesantów- czytelnia akt parter budynku).

 

            Jednocześnie, osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz osoby im najbliższe -  celem uzyskania wsparcia mogą zgłosić się do Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3  w Kielcach, świadczącej w 2018 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.