Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach znajduję się na stronie Sądu Okręgowego w Kielcach