Informacji o biegłych sądowych można uzyskać na stronie

Sądu Okręgowego w Kielcach.