1. Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach
  ul. Św. Leonarda 1 lok.30
  25-311 Kielce
  tel. 041 344 17 56
  tel. 041 343 12 29
  fax 041 344 17 02
  www.ora.kielce.pl

 2. Naczelna Rada Adwokacka
  ul. Świętojerska 16
  00-202 Warszawa
  tel. 22 505 2501
  faks 22 505 2508
  http://www.nra.pl

 3. Okręgowa Izba Radców Prawnych
  ul. Przecznica 6 lok. 4
  25 – 513 Kielce
  tel. 041 341 56 04, 041 341 56 05,
  tel./fax/ 041 361 25 76
  http://www.oirpkielce.com.pl

 4. Krajowa Rada Radców Prawnych
  Al. Ujazdowskie 18/4
  00-478 Warszawa
  tel./fax/ 022 622 05 88, 022 622 84 33
  www.kirp.pl

 5. Krajowa Rada Notarialna
  ul. Dzika 19/23
  00-172 Warszawa
  tel.(22) 635 78 40, (22) 635 07 83
  fax (22) 635 79 10
  http://www.krn.org.pl

 6. Izba Notarialna w Krakowie
  Rynek Główny 23
  31-008 Kraków
  tel. 12 429 50 89
  fax. 12 376 70 74
  http://www.kin.pl

 7. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
  ul. Cystersów 18
  31 – 553 Kraków
  tel. 012 294 27 00,
  fax 012 294 27 00 wewn. 155

          www.krakow.pa.gov.pl

 1. Prokuratura Okręgowa w Kielcach
  ul. A. Mickiewicza 7
  25 – 352 Kielce
  tel. 041 364 99 00, 041 364 99 98,
  fax 041 364 99 97
  http://www.kielce.po.gov.pl/

 2. Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód
  ul. Sandomierska 106
  25-318 Kielce
  041 364-98-00, 041 364-98-05
  fax: 041 364-98-09

 3. Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód
  ul. Sandomierska 106
  25-318 Kielce
  041 364-98-00, 041 364-98-05
  fax: 041 364-98-09