Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Kielcach (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Kielcach.

 

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając ” Wniosek o rejestrację konta”. Weryfikacja danych odbywa się  w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

 

Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje  użytkownik.

 

Zarejestrowany w Portalu Informacyjnym  użytkownik otrzyma dostęp  do danych o sprawie obejmujących m.in. o :

- stanie sprawy, czynnościach  wykonywanych w sprawie, wyznaczonych terminach posiedzeń, dokumentach wygenerowanych w postaci elektronicznej ( np. o pismach wychodzących, wyrokach, postanowieniach, uzasadnieniach, protokołach rozpraw) , danych dotyczących postępowania w niższej instancji, protokołach elektronicznych z możliwością odsłuchania.

 

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego szczegółowo określa Regulamin opublikowany na stronie Sądu Rejonowego w Kielcach.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem https:\\portal.krakow.sa.gov.pl

 

Broszury:
 Pobierz plik

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Kielcach plik pdf
Oświadczenie plik pdf
Wniosek o usunięcie konta z Portalu Informacyjnego plik pdf