Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa  ikona pdf  

 

 

Uprzejmie informuję, że Caritas Diecezji Kieleckiej – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem realizuje Projekt współfinansowany ze środków Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Ośrodek mieści się przy ul. Urzędniczej 7b w Kielcach.
Szczegółową informację, dotyczącą zakresu działań w ramach pomocy jaką oferuje ośrodek można uzyskać pod nr telefonu 41 366 48 47 lub 784 531 622 oraz na stronie www.cik.kielce.caritas.pl

                            SSR Grzegorz Szyba
                            Prezes Sądu Rejonowego
                                w Kielcach
 

Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest

na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Szczegółowe informacje na temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępne są

na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem