Szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. ikona pdf
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim. ikona pdf
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. ikona pdf
Powiaty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne w 2016 roku. ikona pdf

Baza podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, funkcjonujących w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 12.07.2016).

ikona pdf

Baza kontaktowa ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 12.07.2016).

ikona pdf

Baza kontaktowa ośrodków wsparcia funkcjonujących w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 12.07.2016).

ikona pdf

Powiatowe centra pomocy rodzinie w województwie świętokrzyskim.

ikona pdf

Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych.

ikona pdf

1. Aktualizacja rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, nadesłanego przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

2. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie Województwa Świętokrzyskiego, nadesłany przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

3. Baza kontaktowa ośrodków interwencji kryzysowej, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

4. Baza kontaktowa ośrodków wsparcia, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

5. Baza podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w 2017 roku, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

6. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, baza nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf

7. Baza podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętych przemocą w rodzinie, nadesłana przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 12.07.2017 r., znak PSZ.VI.9452.1.2016

ikona pdf