Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu, w środy - w godzinach od 12.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny w sekretariacie Prezesa Sądu ( Nr tel. 41 3495755) lub u Kierownika Biura Obsługi Interesantów.

 

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu. Można je również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

 

 

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania sądów ( w tym rejonowych) regulują następujące przepisy:

 

 

- ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zmianami) art. 41a – 41e

- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U.  z 2012 r., poz. 524).