Sprawozdania statystyczne za rok 2018 r:  
Sprawozdanie statystyczne MS-S1 za rok 2018 w sprawach cywilnych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S5 za rok 2018 w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S6 za rok 2018 w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S7 za rok 2018 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S10 za rok 2018 z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S11/12 za rok 2018 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S16/18 za rok 2018 w sprawach rodzinnych i nieletnich ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S19 za rok 2018 w sprawach gospodarczych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S20UN za rok 2018 w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S20KW za rok 2018 w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S20KRS za rok 2018 w sprawach rejestrowych według właściwości rzeczowej) ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S23 za rok 2018 z czynności komornika ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S40 za rok 2018 z działalności kuratorskiej służby sądowej
ikona pdf

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 r:  
Sprawozdanie statystyczne MS-S1 za I półrocze 2018 w sprawach cywilnych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S5 za I półrocze 2018 w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S6 za I półrocze 2018 w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S7 za I półrocze 2018 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S10 za I półrocze 2018 z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S11/12 za I półrocze 2018 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S16/18 za I półrocze 2018 w sprawach rodzinnych i nieletnich ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S19 za I półrocze 2018 w sprawach gospodarczych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S20UN za I półrocze 2018 w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S20KW za I półrocze 2018 w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S20KRS za I półrocze 2018 w sprawach rejestrowych według właściwości rzeczowej) ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S23 za I półrocze 2018 z czynności komornika ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S40 za I półrocze 2018 z działalności kuratorskiej służby sądowej
ikona pdf

 

Sprawozdania statystyczne za rok 2017 r:  
Sprawozdanie statystyczne MS-S1 za rok 2017 w sprawach cywilnych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S5 za rok 2017 w sprawach karnych i wykroczeniowych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S6 za rok 2017 w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S7 za rok 2017 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S10 za rok 2017 z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S11/12 za rok 2017 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S16/18 za rok 2017 w sprawach rodzinnych i nieletnich ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S19 za rok 2017 w sprawach gospodarczych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S20UN za rok 2017 w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S20KW za rok 2017 w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S20KRS za rok 2017 w sprawach rejestrowych według właściwości rzeczowej) ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S23 za rok 2017 z czynności komornika
ikona pdf
Sprawozdanie statystyczne MS-S40 za rok 2017 z działalności kuratorskiej służby sądowej
ikona pdf

 

Sprawozdania statystyczne za rok 2016 r:

 

Sprawozdanie statystyczne MS-S1 za rok 2016 w sprawach cywilnych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S5 za rok 2016 w sprawach karnych i wykroczeniowych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S6 za rok 2016 w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S7 za rok 2016 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S10 za rok 2016 z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S11/12 za rok 2016 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S16/18 za rok 2016 w sprawach rodzinnych i nieletnich

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S19 za rok 2016 w sprawach gospodarczych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S20UN za rok 2016 w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S20KW za rok 2016 w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S20KRS za rok 2016 w sprawach rejestrowych według właściwości rzeczowej)

ikona pdf

 

 

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 r:

 

Sprawozdanie statystyczne MS-S1 za I półrocze 2016 w sprawach cywilnych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S5 za I półrocze 2016 w sprawach karnych i wykroczeniowych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S6 za I półrocze 2016 w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S7 za I półrocze 2016 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S10 za I półrocze 2016 z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S11/12 za I półrocze 2016 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S16/18 za I półrocze 2016 w sprawach rodzinnych i nieletnich

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S19 za I półrocze 2016 w sprawach gospodarczych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S19 za I półrocze 2016 w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S20KW za I półrocze 2016 w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S20KRS za I półrocze 2016 w sprawach rejestrowych według właściwości rzeczowej)

ikona pdf

   

 

Sprawozdania statystyczne roczne - za 2015 rok:

 

Sprawozdanie statystyczne MS-S1 za rok 2015 w sprawach cywilnych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S5 za rok 2015 w sprawach karnych i wykroczeniowych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S16 za rok 2015 w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S18 za rok 2015 w sprawach rodzinnych nieletnich

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S11/12 za rok 2015 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S19 za rok 2015 z sprawach gospodarczych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S20UN za rok 2015 z sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej)

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S20KW za rok 2015 z sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

ikona pdf

Sprawozdanie statystyczne MS-S20KRS za rok 2015 z sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

ikona pdf