Centrala  Sądu Rejonowego

tel: (41) 34–95–600

 

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesów Sądu Rejonowego

tel: (41) 34-95-755
fax: (41) 34-42-935

  

Dyrektor Sądu Rejonowego

tel: (41) 34-95-753

 

 

Oddział Finansowy

wypłaty dla biegłych, tłumaczy, mediatorów, adwokatów, radców prawnych, ławników

tel. (41) 34-95-771

dochody budżetowe, tj. opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe

tel. (41) 34-95-773

sumy depozytowe, sumy na zlecenie (tzw. zaliczki), Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz  Pomocy  Pokrzywdzonym     

tel. (41) 34-95-771

wypłaty dla świadków, instytucji, koszty komornicze, kuratorzy społeczni

tel. (41) 34-95-739 

Telefony do Oddziałów Sądu Rejonowego:  

 

Kierownik

FAX

Administracyjny

(41) 34-95-754

(41) 34-42-935

Finansowy

(41) 34-95-770

(41) 34-42-935

 

Gospodarczy

(41) 34-95-766

-

 

Informatyczny

(41) 34-95-760

-

 

 Telefony do Wydziałów Sądu Rejonowego:

 
 

Kierownik

FAX

I Cywilny

(41) 34-95-611

(41) 34-95-619

II Karny

(41) 34-95-621

(41) 34-95-626

III Rodzinny i Nieletnich

(41) 34-95-631

(41) 34-95-638

IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

(41) 34-95-661

(41) 34-95-648

V Gospodarczy

(41) 34-95-651

(41) 34-95-775

Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

(41) 34-95-796

(41) 34-95-799

VI Ksiąg Wieczystych

(41) 34-95-828

(41) 34-95-809

VIII Cywilny

(41) 34-95-641

(41) 34-95-689

IX Karny

(41) 34-95-691

(41) 34-95-697

X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

(41) 34-95-855

(41) 34-95-840

XIII Wykonawczy

(41) 34-95-735

(41) 34-95-735

 

 

Portiernia

tel.: (41) 34-95-769