1. Przeglądanie stron

 

Obsługa serwisu Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oparta jest na systemie dwupoziomowego menu. Wybranie głównej pozycji rozwija listę kategorii, w których  znajdują się pogrupowane tematycznie artykuły.

System menu  składa się z:

  • menu podręcznego
  • menu głównego

Menu podręczne umieszczone jest w górnej (nagłówek) i dolnej (stopka) części strony. Menu podręczne umożliwia szybszy dostęp do informacji często używanych.

Menu główne umieszczone jest w lewej części strony. Umożliwia ono przeglądanie wszystkich zawartych w serwisie informacji.

Aby przeglądać strony serwisu należy wybrać z menu głównego (lewa strona ekranu )interesującą pozycję s następnie jedną z wyświetlonych kategorii bądź artykułów.

Artykuły w serwisie zbudowane zostały według jednego standardu. Tłustym drukiem zaznaczony jest tytuł artykułu. Pod nim może znajdować się data utworzenia dokumentu oraz kategoria w jakiej jest umieszczony. Poniżej znajduję się główna treść artykułu, a na jego końcu umieszczona została tabela z plikami do pobrania (o ile takie są niezbędne).

 

2.Pobieranie plików

Niektóre artykuły zawierają gotowe do pobrania pliki z pełną treścią tych artykułów  bądź innymi niezbędnymi informacjami. Aby pobrać plik należy ustawić kursor myszy nad ikonką pliku (system wyświetli wtedy informacje o rodzaju pliku) a następnie kliknąć nań myszką.

 

3. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki (górna część strony) wpisać szukaną frazę i  nacisnąć klawisz enter. System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

 

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Pod głównym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

 

5. Słownik skrótów użytych w serwisie

 
- BIP                    - Biuletyn Informacji Publicznej
- SA                     - Sąd Apelacyjny
- SSA                   - Sędzia Sądu Apelacyjnego
- SO                     - Sąd Okręgowy
- SSO                   - Sędzia Sądu Okręgowego
- SR                     - Sąd Rejonowy
- SSR                   - Sędzia Sądu Rejonowego
- SIWZ                 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- NIK                    - Najwyższa Izba Kontroli
- e-Sąd (EPU)       - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, dla którego właściwy jest VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód
- p. o.                  - pełniący obowiązki
- ePUAP               - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej