INFORMACJA

Sąd Rejonowy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. z 2018r. poz.577), nabór pracowników do pracy (urzędników) prowadzony jest jedynie w drodze konkursu, o rozpoczęciu którego informacja każdorazowo umieszczona jest  na stronie Sądu Rejonowego w Kielcach  www.kielce.sr.gov.pl w zakładce „oferty pracy”, na tablicy ogłoszeń oraz we właściwym ze względu na siedzibę sądu Urzędzie Pracy.

Wobec powyższego  wszystkie przesyłane na adres Sądu aplikacje o pracę ( wraz z załącznikami), które nie stanowią  odpowiedzi na ogłoszone przez Sąd Rejonowy w Kielcach postępowanie konkursowe, będą trwale niszczone.

Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kielcach

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna  ikona pdf
Oświadczenie  ikona pdf

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna  ikona pdf
Oświadczenie  ikona pdf
Lista kandydatów ikona pdf
Wyniki konkursu ikona pdf

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowiska stażysty do wydziałów orzeczniczych (dziewięć etatów).

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna ikona pdf
Oświadczenie ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowana do II etapu konkursu ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowana do III etapu konkursu ikona pdf
Wyniki konkursu ikona pdf

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na 1/2 etatu stanowiska stażysty do Oddziału Finansowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach (umowy o pracę zawarte na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu        ikona pdf
Wyniki konkursu        ikona pdf

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko stażysty do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Kielcach (umowy o pracę zawarte na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowana do II etapu        ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowana do III etapu        ikona pdf
Wyniki konkursu        ikona pdf

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kielcach

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna  ikona pdf
Oświadczenie  ikona pdf
Informacja o zmianie ilości wolnych stanowisk ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczona do II etapu ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczona do III etapu ikona pdf
Wyniki konkursu ikona pdf

 

Wolontariat

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach Zarządzeniem nr 66 z dnia 30 lipca 2012 roku wprowadził do stosowania zasady organizacji wolontariatu w tutejszym Sądzie.

 

 Dokumentacja:

Pobierz plik

Oświadczenie

plik doc

 Wolontariat - Porozumienie

 plik doc

 Wzór potwierdzenia wykonania świadczeń wolontarystycznych

 plik doc

 Wzór zaświadczenia

 plik doc

 Zasady wykonywania świadczeń wolontarystycznych

 plik doc

 Zgłoszenie na wolontariat

 plik doc

 

ARCHIWALNE OFERTY PRACY