Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego (2,5 etatu) w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

 

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Informacja o zmianie ilości wolnych etatów na stanowisko asystenta sędziego ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu  ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu  ikona pdf
Wyniki konkursu ikona pdf