Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowiska stażysty do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Kielcach (dwa wolne etaty)

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna (proces rekrutacji)  ikona pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu  ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu ikona pdf
Ogłoszenie wyników konkursu ikona pdf