Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko stażysty do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Kielcach (umowy o pracę zawarte na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna  ikona pdf
Oświadczenie  ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu ikona pdf
Wyniki konkursu ikona pdf