Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kielcach

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna  ikona pdf
Oświadczenie  ikona pdf
Informacja o zmianie ilości wolnych stanowisk ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczona do II etapu ikona pdf
Lista kandydatów dopuszczona do III etapu ikona pdf
Wyniki konkursu ikona pdf