Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko stażysty do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Kielcach (umowy o pracę zawarte na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowana do II etapu        ikona pdf
Lista kandydatów zakwalifikowana do III etapu        ikona pdf
Wyniki konkursu        ikona pdf