Inspektor Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Kielcach

Numer telefonu: (41) 349 57 20

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy że:

Ø  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kielcach, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 44; 25-312 Kielce, telefon 41 349 57 54,

Ø  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych: telefonicznie pod nr 41 349 57 20, poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ø  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO),
w celu realizacji ustawowych zadań Sądu,

Ø  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Kielcach stanowią przepisy:

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2018, poz.23 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018, poz. 155 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017 poz. 1904 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018, poz. 474 ze zmianami),

Ø   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające
z przepisów prawa, w zależności od kategorii sprawy i przy zastosowaniu przepisów:

- Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018, poz. 217 ze zmianami),

- Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55)

- wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Kielcach

Ø  Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

Ø  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,

Ø  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

Ø  Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Ø  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – podstawa prawna art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2018, poz.23 ze zmianami):

Ø  Budynki siedziby Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul Warszawskiej 44 i przy ul. Malików 146a objęte są monitoringiem wizyjnym.

Ø  Administratorem systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Kielcach.

Ø  Zapisy systemu monitoringu przechowywane są do 3 miesięcy.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej
ikona pdf
Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji ikona pdf