Funkcję tę sprawuje mgr Halina Ciągło

ul. Warszawska 44
25-312 Kielce
pok. 408 (IV piętro)
tel:    (0-41) 34-95-753
fax:    (0-41) 34-42-935
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Kompetencje

Zgodnie z art.  31a. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych dyrektor sądu:
 

- kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym ustawie

- wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

- jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

- określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;

- reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.
- dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów o których mowa w art 83a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.