Oddział Administracyjny

 

pokój nr 413

 

tel: (0-41) 34-95-754

 

Kierownik Oddziału: Danuta Wojnowska


 Oddział Kadr

 

pokój nr 402

 

tel: (0-41) 34-95-757

 

Kierownik Oddziału: Monika Jastrzębska


 Oddział Finansowy

 

pokój nr 406

 

tel: (41) 34-95-770

 

Główny Księgowy: Piotr Sakławski

 

wypłaty dla biegłych, tłumaczy, mediatorów, adwokatów, radców prawnych, ławników

tel. (41) 34-95-771

dochody budżetowe, tj. opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe

tel. (41) 34-95-773

sumy depozytowe, sumy na zlecenie (tzw. zaliczki), Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz  Pomocy  Pokrzywdzonym     

tel. (41) 34-95-771

wypłaty dla świadków, instytucji, koszty komornicze, kuratorzy społeczni

tel. (41) 34-95-739

 


Oddział Gospodarczy

 

pokój nr 37 

 

tel: (0-41) 34-95-766

 

Kierownik Oddziału: Henryk Zapała


Oddział Informatyczny

 

pokój nr 617

 

tel: (0-41) 34-95-760

 

Kierownik Oddziału: Jacek Witasik