Sąd Rodzinny rozpoznaje sprawy dotyczące rodzin i małoletnich dzieci na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25.02.1964 r. z późniejszymi zmianami z wyłączeniem spraw o rozwód i separację.
Ponadto rozpoznaje sprawy dotyczące nieletnich, popełnianych przez nich czynów karalnych i demoralizację na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Sąd Rodzinny orzeka także w sprawach o leczenie psychiatryczne na podstawie ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, jak również o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu na mocy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 

Właściwość miejscowa miasto Kielce oraz gminy: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk.

 

Przewodniczący Wydziału: SSR Wanda Rzepecka

Kierownik Sekretariatu: Elżbieta Kieliś

 

 

Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
pok. nr 219

ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce

Sąd Rejonowy w Kielcach

Tel. (41) 34-95-631

Fax: (41) 34-95-638

 

Wydział nie udziela informacji w sprawach.

Informację telefoniczną  można uzyskać poprzez Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta – uruchomione numery infolinii to: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).