W dniu 18 września 2017r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach odbył się  „Dzień Otwarty Sądu”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach wraz z wychowawcą.

Spotkanie odbyło się z udziałem:

-  Pana Sędziego Krzysztofa Czarneckiego – Przewodniczącego IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kielcach, który przedstawił zaproszonym gościom podstawowe zasady polskiego prawa karnego i przybliżył temat „jak zostać sędzią”,

- Pani Agnieszki Lasoty – Kuratora Specjalisty Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych. Pani Kurator przedstawiła tematykę: jak zostać kuratorem oraz zagadnienie podstaw ustanowienia przez Sąd kuratora dla nieletniego,

- Pana Piotra Zięby – adwokata i mediatora, wpisanego na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, który przybliżył tematykę pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów,

- Pani Danuty Wojnowskiej – Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego
w Kielcach, która zapoznała licealistów ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem Sądu.

Spotkanie zakończył Pan Sędzia Grzegorz Szyba – Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach. Podsumowując spotkanie Pan Prezes podziękował uczestnikom za obecność, zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w kolejnych, planowanych tego typu wydarzeniach.