Uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy w Kielcach włączył się w obchody  ogólnopolskiej akcji  „Dzień Edukacji Prawnej” , realizowanej na terenie całego kraju w dniu 15 marca 2018r.

W ramach powyższego, do Sądu Rejonowego w Kielcach zaproszeni zostali uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, którzy  wzięli udział w rozprawie karnej oraz spotkaniu prowadzonym przez sędziego Sądu Rejonowego.

Na spotkaniu tym zostały omówione między innymi zagadnienia  z zakresu prawa karnego.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach