Przetarg nieograniczony "Ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 i ul. Malików 146A"

 

Dokumentacja: Pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu ikona doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ikona doc
Załącznik nr 1 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 2 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 3 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 5 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 7 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 8 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 9 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 10 do ogłoszenia ikona doc
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ikona doc
Informacja dla Wykonawców nr 1 ikona doc
Zbiorcze zestawienie ofert plik pdf
Informacja o wynikach plik pdf
Informacja o udzieleniu zamówienia plik pdf