Przetarg nieograniczony na „Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne i wewnętrzne”

 

Dokumentacja: Pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia plik pdf
OPIS TECHNICZNY - dach plik pdf
OPIS TECHNICZNY - prace remontowe plik pdf
Przedmiar dach plik pdfplik pdf
Przedmiar zadanie II plik pdfplik pdf
STWIOR_budowlana plik pdf
STWIOR_elektryka plik pdf
STWiOR_sanitarka plik pdf
Załącznik nr 1 Formularz_oferty ikona doc
Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach ikona doc
załącznik nr 2 Oświadczenie o niezaleganiu ikona doc
Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki udziału postępowanie ikona doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie podstawy wykluczenia

ikona doc
Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa ikona doc
Załącznik nr 6 Wykaz osób ikona doc
Załącznik nr 7 Wzór umowy ikona doc
Załącznik nr 8 Wykaz robót ikona doc
Załącznik nr 11 Istotne postanowienia ikona doc
Informacja dla wykonawców nr1 plik pdf
Zbiorcze zestawienie ofert plik pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr II plik pdf
Informacja o wynikach na zadanie 1 plik pdf