Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017 r:

1. Usługa sprzątania biur i pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kielcach
Rodzaj zamówienia: usługa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 401 000,00 zł brutto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: styczeń/luty 2017
2. Ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44
i Malików 146A
Rodzaj zamówienia: usługa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 305 000,00 zł brutto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: lipiec/sierpień 2017
3. Remont elewacji oraz remont powierzchni biurowych w budynku Sądu Rejonowego
w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 450 000, 00 zł brutto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: lipiec/sierpień 2017
4. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Kielcach
Rodzaj zamówienia: dostawa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Orientacyjna wartość zamówienia: 350 000,00 zł brutto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: październik/listopad 2017