Sąd Rejonowy w Kielcach

ul. Warszawska 44

25-312 Kielce

tel: (0-41) 34-95-600
fax: (0-41) 34-42-935

NIP: 657-18-39-035

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


INFORMACJE

*

Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią serwera w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta przy Centrum Zakupów dla Sadownictwa nie ma dostępudo baz danych jednostek, które obsługuje (w tym Sąd Rejonowy w Kielcach).
Z uwagi na powyższe, do chwili usunięcia awarii nie ma możliwości uzyskania informacji na temat toczących się postępowań sądowych.

*

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 stycznia 2019 roku od godz. 12.00 będzie aktualizowany System Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych, w związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2019 roku ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
    W dniu 11 stycznia 2019 roku wnioski będą przyjmowane jedynie do godz. 12.00.
   
 Za utrudnienia przepraszamy.

*

Zarządzeniem Nr 71/2018  Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 18 grudnia 2018 roku
praca Biura Podawczego oraz Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach w dniu 31 grudnia 2018r. odbywać się będzie w godzinach od 8.30 do 16.00

 

*

Zarządzeniem Nr 10/2018  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego z dnia 18 września 2018 roku:
 
- dzień 8 grudnia 2018 roku (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach
 
- dzień 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) został ustalony dniem wolnym od pracy
 
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Kielcach w dniu 8 grudnia 2018 roku 745-1545 .

 *

Od dnia 6 października 2014r. TELEFONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, mieszczące się w Krakowie przy ulicy Farmaceutów 2 udziela informacji telefonicznej w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Rejonowym w Kielcach (z wyłączeniem spraw toczących się w X Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego i w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych) jak również przed sądami w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.
  Informację można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z w/w BOI poprzez numery infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta czynne jest i udziela informacji:

w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00

*

    Dowiedz się o stanie swojej sprawy- poprzez Internetowy Portal Informacyjny pod adresem https://portal.krakow.sa.gov.pl/

Szczegóły w zakładce "Informacje".

*

    Od dnia 15.04.2015 roku w Sądzie Rejonowym w Kielcach funkcjonuje Internetowy Portal Publikacji Orzeczeń. Publikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem  

http://orzeczenia.ms.gov.pl/

*

   Istnieje Możliwość pobrania bezpłatnego odpisu aktualnego z KRS  (informacje w zakładce "Informacje dodatkowe") 

*

 Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

 MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

  Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

  Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

,,NIEBIESKA  LINIA”

 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuje, iż został uruchomiony telefon interwencyjno- informacyjny ,,Niebieska Linia” 801-12-00-02. Szczegóły dotyczące powyższego telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

 Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym  przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny  z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

 

 KOMUNIKAT

 Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach informuje, że dzięki wprowadzeniu systemu S24 możliwa jest rejestracja spółki z o.o., jawnej i komandytowej przez Internet
w ciągu 24 godzin.

 W w/w systemie możliwe jest podpisanie umowy, dokonanie płatności elektronicznej i wysłanie do Sądu rejestrowego wszystkich niezbędnych dokumentów w celu rejestracji spółki.

 Zakładając konto w systemie - za pośrednictwem serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie internetowej. https://ekrs.ms.gov.pl, niezbędne jest wskazanie swoich danych (osobowe, adresowe) i uwierzytelnienie ich poprzez podanie swojego loginu i  hasła. Informacje te stanowią podpis elektroniczny, który służy zarówno do logowania do systemu, jak i podpisywania dokumentów.

 Z systemu mogą korzystać obywatele polscy jak i cudzoziemcy.W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego przy rejestracji konta nie jest wymagany numer PESEL.

 W każdym przypadku konieczne jest natomiast określenie  dokumentu tożsamości, jakim posługuje się osoba fizyczna.

 Przy rejestracji S24 konieczne jest współdziałanie wspólników przy ustalaniu treści umowy i jej podpisaniu oraz osób uprawnionych do reprezentacji (np. członków zarządu sp. z o. o., wspólników uprawnionych do reprezentacji sp. j. lub komplementariuszy sp. k ), które są kompetentne do rejestracji spółki, jak i podpisania listy wspólników czy oświadczenia w  sprawie wniesienia wkładów.

 

GODZINY PRACY


Godziny pracy Sądu Rejonowego w Kielcach:
poniedziałek: 8:15 - 18:00

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów/Oddziałów:

poniedziałek: 8:15 - 16:15

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego:

poniedziałek: 8:30 - 17:45
wtorek - piątek: 8:00 - 15:15

przy czym BOI czynny jest: poniedziałek: 8:15 - 18:00 - w ramach dyżuru istnieje możliwość złożenia wniosku/pisma,

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45.

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Kielcach ulica Warszawska 44:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 14:00

przerwa 11:00 - 11:20

/w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godziny 13:00/

Godziny pracy punktu kasowego w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Malików 146a:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:30

Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Kielcach:

poniedziałek: 8:15 - 18:00 przerwa 11:00 - 11:20
wtorek - piątek: 7:45 - 15:45 przerwa 11:00 - 11:20

Godziny Pracy Biura Podawczego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych  i X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (Malików 146a):
poniedziałek: 8:30 - 14:30
wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

 

Biuro Obsługi Interesantów parter Sądu przy ulicy Warszawskiej 44

Kierownik Biura Obsługi Interesanta Dorota Prus

tel. 41 34 95 785

zakres udzielanych przez BOI informacji określa szczegółowo regulamin funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 54/2009 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach.

Punkt konsultacji medycznej

  • Pokój nr 1

Czytelnia ogólna

  • Pokój nr 2

Sprawy karne, wykroczeniowe i wykonawcze - rozpatrywane przez Wydziały: II, IX i XIII

  • Stanowisko 2-3 

Sprawy cywilne, rodzinne i nieletnich, gospodarcze, upadłościowe i restrukturyzacyjne, pracy i ubezpieczeń społecznych - rozpatrywane przez Wydziały: I, VIII, III, V\sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych i IV

  • Stanowisko 5-6

Kierownik Biura Obsługi Interesantów

  • Stanowisko 4
Akta spraw do czytelni mogą być zamawiane osobiście, za pośrednictwem TBOI w Krakowie tel 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286 32 83 oraz drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
  • Godziny udostępniania akt sądowych w czytelni akt:
* akta spraw czytelni mogą być zamawiane przez osoby uprawnione osobiście, telefonicznie (telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów w Krakowie) oraz drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* przeglądanie akt przez osoby uprawnione odbywa się w czytelniach akt:
  - dla Wydziałów I, II, III, IV, V/sekcja, VIII, IX, XIII przy ul. Warszawskiej 44
  - dla Wydziałów VI i X przy ul. Malików 146a
* czytelnia akt w BOI funkcjonującym przy ul. Warszawskiej 44 czynna jest w poniedziałek w godzinach 8.30-17.45, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.15,
* czytelnie akt w siedzibie Sądu przy ul. Malików 146a (VI Wydział KW - parter budynku) i X Wydział KRS (piętro II - pok. 213 lub 214) czynne są w poniedziałek w godzinach 8.30 - 15.45, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.15.

Księgi Wieczyste ul. Malików 146A

  • Biuro Podawcze, Odpisy ksiąg wieczystych (41)34-958-06
  • Czytelnia ksiąg wieczystych (41)34-958-03

 

Krajowy Rejestr Sądowy ul. Malików 146A

  • Informacja w sprawach przedsiębiorstw i stowarzyszeń (41)34-958-41
  • Centralna Informacja i MSiG,Biuro podawcze, czytelnia tel. (41)34-958-35 i (41)34-958-31

 

Właściwość miejscowa:

Miasto Kielce oraz gminy: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk


JEDNOSTKI NADRZĘDNE


 POZOSTAŁE JEDNOSTKI OKRĘGU KIELECKIEGO

800x600

Szkolenie biegłych sądowych

 

ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

 

22 marca 2016 roku, godz. 10.30, gmach Sądu Okręgowego Kielcach,
ul. Seminaryjska 12a, sala konferencyjna, IV piętro

 

Jednocześnie informujemy, iż wskazany

wcześniej termin (18 marca 2016 roku) jest nieaktualny

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4